Kolokviji i simpoziji
Istraživale i sastavile Margit Rosen i Mira Gattin


1962

03.11.1962.
Sastanak umjetnika Novih tendnecija u ateljeu Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), Paris

1965
18.08.1965
Radni sastanak sudionika NT3
Dvorac Brezovica, Brezovica kod Zagreba

1968
svibnja 1968. (vjerojatno)
Sastanak žirija

03.08-04.08.1968.
Tendenzen 4, Kompjuter i vizuelna istraživanja
Kolokvij, prateća izložba publikacija na istu temu
Centar za kulturu i informacije, Zagreb

1969
10.01.–12.01.1969
Tendencije 4
Informativni seminar "Kompjutor i vizualna istraživanja"
Organiziran u suradnji s jugoslavenskim ogrankom AICA-e (Association Internationale de Critique d'Art)
Centar za kulturu i informacije, Zagreb

05.05.–06.05.1969.
Tendencije 4, Kompjuter i vizuelna istraživanja
Međunarodni simpozij
Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb

1971
26.06.–27.06.1971.
Umjetnost i kompjutori 71

Kolokvij
Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb

1973
02.06.1973
Tendencije – Racionalno i iracionalno u vizualnim istraživanjima danas

Simpozij uz kongres AICA-e (Association Internationale de Critique d'Art)
Hotel Esplanade, Zagreb

1978
13.10.–14.10.1978.
Tendencije 6
Međunarodni simpozij
Centar za kulturu i informacije, Zagreb